Dla sponsorów

Twórz parki razem z nami

Lumina Park, oprócz zapewniania niezapomnianych wrażeń zwiedzającym, pragnie stać się atrakcyjnym partnerem biznesowym. Nasz zespół ma bogate doświadczenie w budowaniu relacji z innymi organizacjami i dba o to, aby wszystkie podjęte współprace odbywały się na najlepszych możliwych warunkach dla obu stron. W najbliższym sezonie planujemy także otworzyć się na sponsorów, którzy wspólnie z nami będą kreować magiczny świat iluminacji.

Nasze Parki, zlokalizowane w czterech wojewódzkich miastach w Polsce, odwiedziło już ponad 393 tysiące osób.

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, gdzie docieramy do jeszcze większej grupy potencjalnych odbiorców.

Dbamy również o przekaz offline – w radiu, telewizji i na bilbordach.

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktu w celu otrzymania spersonalizowanej oferty sponsoringowej.

Lumina Sp. z o.o.

Ul. Błękitna 3
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP 8982223934
REGON 365339997

marketing@luminapark.pl

współpraca marketingowa

*1. Administratorem danych osobowych jest LUMINA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Błękitna 3, adres email: ado@luminapark.pl, NIP 8982223934, REGON 365339997.
 2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu objętym zgodą, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody, a po tym czasie zostaną usunięte, chyba że udzielona zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z Grupy Kapitałowej ATM Grupa (https://www.atmgrupa.pl/o-nas/grupa-kapitalowa/), Topacz Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Slęzy oraz inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.